Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Buitenzorg, den 17den Juni 1915. IDENBURG. De Algemeene Secretaris, HULSHOFF POL.

Uitgegeven den tweeden Juli 1915. De Algemeene Secretaris, HULSHOFF POL.

(Besluit van den Gouverneur-Generaal van 17 Juni 1915 W 67).

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

1807. Wo. 17. Bepalingen voor de Opiumregie in de afdeeling Lombok der residentie Bali en Lombok.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDEELANDSCH-INDIË, Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord: Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut! doet te weten:

Dat Hij, het wenschelijk achtende, in de afdeeling Lombok der residentie Bali en Lombok met betrekking tot het opium eene voorloopige regeling te treffen, met handhaving en versterking, voor zoover mogelijk, van de door het vroegere Vorstenbestuur ingestelde en sedert in stand gehouden beperkende bepalingen omtrent het opiumgebruik in die afdeeling (*);

(1) Bij § III der ordonnantie van 18 Februari 1898 (Staatsblad no. 77) is onder meer bepaald dat de Opiumregie definitief wordt ingevoerd op de hoofdplaats Ampenan, op Laboeanhadji en op door den Gouverneur-Generaal aangewezen of aan te wijzen nederzettingen van vreemdelingen, terwijl, met wijziging en zooverre van die paragraaf, bij §1 der ordonnantie van 1 Juli 1913 (Staatsblad no. 437) bepaald is dat de Opiumregie wordt ingevoerd in de geheele afdeeling Lombok.

Sluiten