Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8

GeneratieIV. bb. en Hoofdplaat, zoon van antonie van RuiJVEN en Jenneke Crisman.

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, een zoon, die jong overleed, en een dochter van wie eene (thans uitgestorven) tak der familie CALAND stamt.

5- Pieter Roetert Tak, geb. 6 Februari 1768 „Opeen Saturdagmorgen om 3 uur" (Doopget. ANTHONY Tak, peter).

Hij volgt onder afdeeling A, gen. IV. bb., en is de stamvader der oudere linie (blz. 20).

6. Anthony Martinus Tak, geb. 19 Juni 1770 „Op een Dingsdagavond om 10 uuren".

Hij volgt onder afdeeling B, gen. IV. bb., en is stamvader de jongere linie, thans Dumon Tak (blz. 57).

7. Jacobus Tak, geb Sept. 1773, overl. 17 Augustus 1775.

Wij zullen nu eerst de oudste linie der familie, stammend van Pieter Roetert, het vijfde kind van Servaas Tak, geheel behandelen, tot in de jongste generatiën, en daarna op dezelfde wijze de jongere linie, stammend van Anthony Martinus.

Sluiten