Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

41

Fig. 44.

1. Lotuskelkzuil van Karnak. 12. Zuil uit Karaak. (Naar Perrot en Chipiez).

2. Gladde papyruszuil. (Naar Puchstein) 13. Kapiteel van een wandschildering.

3. Lotusknopzuil van Karnak. 14. Zuil met omgekeerd klokvormig kapiteel te

4. Papyrusbundelzuil. (Naar Borchardt). Karaak. (Naar Perrot en Chipiez).

5. Lotusbundelzuil. (Naar Borchardt). 15. Papyrusbloem.

6. Zuil uit Luxor, lotosknopkapiteel. 16. Baldakijnzuil met halfgeopende knop.

(Naar Perrot en Chipiez). (Naar Puchstein).

7. Zuil van een wandschildering. 17. Vierzijdige -pijler met hollijstbekroning.

(Naar Perrot en Chipiez). (Naar Perrot en Chipiez).

8. Ronde zuil uit het grafteeken van koning Sahu-re. 18. Hathorkapiteel van een tempel op Philae.

(Naar Borchardt). (Naar Prisse).

9. Palmzuil, als 8. 19. Doorsnede over een papyrusbundelzuil.

10. Gecanneleerde zuil. (Naar Chipiez). 20. Knopkapiteel.

11. Lotuskapiteel van een wandschildering. (Naar)ones).

gleuven en den halsband nog kleinere stengels konden worden geplaatst, die ook eindigen in kleinere knoppen. Hierdoor wordt de indruk van samenbinden zeer versterkt. Is de schacht, waarop het knoppenkapiteel rust, echter glad, dan ontbreken aan het kapiteel ook de gleuven, en is dit als glad gedraaid op een draaibank. Het is dan met hieroglyphen of figurale voorstellingen beschilderd.

Fig. 44. 1. b. Het lotuskelkkapiteel heeft een klokvormigen kern vorm van dubbelgebogen profiel; het werd in de oudste tempels slechts geschilderd toegepast. Aan den voet van den kelk ontspringen recht opstaande bladeren, die als een bladkelk de kern schijnen te omgeven. Uit dezen bladkelk ontwikkelen zich naar boven gerichte dunne stengels met bladeren.

Fig. 44. 14. c. De omgekeerde kelkvorm. Hiervan is slechts één geval bekend, n.1. te Karaak, in de hal van Thutmosis III. Gelukkig bleef deze minder gunstig

Fig. 46. Tempel te Dendur.

Fig. 43. Kapiteel van een tempel te Philae.

geslaagde artistieke uitspatting tot dit enkele geval beperkt.

d. Het palmkapiteel, dat oorspronkelijk ook geschilderd, Fig. 42. voornamelijk is toegepast in het Midden- en Nieuwe rijk,

is een zeer gelukkige vinding. Hoewel het kapiteel rust op een halsband bestaat de zuil niet uit een bundel dadelpalmstammen, doch is glad cylindrisch.

e. Het papyruskapiteel komt in open, zoowel als in Fig. 44. 4. gesloten vorm voor. Het werd door de Egyptenaren

Sluiten