Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUID- EN OOST-AZIË. DE INDISCHE BOUWKUNST.-

89

5.

Fig. 82. 9.

Fig. 82.

pilasterindeeling. Deze tempel, in de 8e eeuw gehakt uitden 30 M. hoogen rotswand, is gewijd aan Ciwa en Vishnoe.

Bij Ellora liggen nog andere rotstempels, halfcirkelvormig gerangschikt, waarvan sommige een gemas' keerden ingang hebben.

Het aan Cfwa gewijde eiland Elefanta, op 9 K.M. van Bombay, bevat ook rotstempels, dateerend uit de 13* eeuw. De fitfa-/ing'atempel is 39.5 M. lang, 40 M. breed en 4.5 tot 5.3 M. hoog; de zolder schijnt gedragen door 26 massieve pilaren en 16 pilasters, terwijl langs de muren over de volle hoogte beeldgroepen zijn uitgehouwen. Van deze Brahmaansche architectuur werd veel verwoest door Portugeesche beeldstormers.

De zuilen zijn zoo veelvuldig gevarieerd, dat er geen bepaalde voorbeelden van gegeven kunnen worden. Men vindt geen twee gelijke zuilen in verschillende tempels. Vele vertoonen zuiver in steen geïmiteerde houtarchitectuur, en veelal bestaan ze uit een prismavormigen hoogen sokkel, waarop gedrukt bolvormige kapiteelen met consoles rusten. Alleen in Boeddhistische rotstempels zijn eenvoudige vierkante of achthoekige pijlers

Fig. 94. Pagode te Tanjdoer. (Naar 1'Art public).

Fig. 95. Tjandi Mendoet. Java.

Sluiten