Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

ZUID- EN OOST-AZIË. DE INDISCHE BOUWKUNST.

Fig.

De Tjandi-Pawon, Java. (Indi<

«ld).

landsche regeering gelukt het monument vrij volledig te laten restaureeren. Fig. 100. De wereldvermaarde 120 reliëfs, die het geheele leven van Boeddha voorstellen, zijn in grijze lavasteen gehakt en van wonderlijke schoonheid in de strengste en zuiverste uitvoering, waardoor ze gerekend worden tot het mooist bestaande Boeddhistische beeldhouw-werk. De reliëfs zijn van elkaar gescheiden door pilasters of reliëfs, voorstellende een alleenstaande vrouwenfiguur met een lotosbloem in de hand.

Ook de Boeddhabeelden zijn prachtig ; beneden zijn ze vrij zittend; hooger worden ze in talrijke nissen geplaatst; daarna volgen ze zittend in a jour beFig. 93. werkte dagops, die omgekeerd klokvormig zijn en op een lotuskussen staan. De groote dagop bovenop is geheel gesloten, en bovenop voorzien van een

terras ontstond zoo een 2 M. breede galerij. De vier bovenste terrassen zijn rond, zóó, dat ieder hooger liggend terras, ongeveer 6 M. kleiner middellijn heeft; op deze ronde terrassen liggen, van beneden naar boven, respectievelijk 32, 24 en 'Fig. 93. 16, ruitvormig a jour bewerkte, ronde dagops, waarin Boeddhabeelden zaten. Op het centrum van het boventerras is een groote stupa opgericht, die in een ronde kamer een onvoltooid Boeddhabeeld van wonderlijken vorm bevatte, dat nu in een grafkamertje er onder gezakt is.

De groote regelmaat van het bouwwerk, dat de in steen afgebeelde Boeddhistische leer voorstelt, en waarvan elk hooger terras, ook door zijn beeldhouwwerk een hoogere ontwikkeling symboliseert, was een vijfentwintig jaar geleden in de chaos van zwartgrijze steenkoepels, naalden, inspringende muren, uitspringende lijsten en beschadigde groote stupa's moeilijk te herkennen. Hoewel alle beeldhouwwerk uitstekend is gecon serveerd (veel werd vernield en medegenomen door toeristen), hebben de tusschen de voegen gedrongen wortels van het snel groeiend struikgewas veel verwoest. Toch is het aan de Neder-

Fig. 99. Hoofdingang van het waterkasteel te Djokjakarta. [Indië in beeld).

Sluiten