Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

DE BOUWKUNST IN CHINA.

Fig. 108.

rondboogvorm nadert. De muren zijn versierd met gladde gekleurde, of in licht reliëf bewerkte tegels, geheel in harmonie met het vlakke houtsnijwerk.

5. De kleinere burgerlijke woonhuizen zijn van geringe architectonische beteekenis, daar de bouwmeester, overeenkomstig zijn rang, was gebonden aan een hem van hooger hand voorgeschreven bouwwijze, waarin hem aantal zuilen, verhoudingen etc. werden voorgeschreven.

Veel werk maakten de Chineezen van hun tuinaanleg, die gewild naturalistisch was, en waarin rotspartijen, ruïnen, hangende bruggetjes, watervalletjes, zomerhuisjes en tempeltjes, tuinsieraden en schilderachtige, soms wonderlijk gesnoeide boomgroepen, b.v. in den vorm van schepen of draken geknipt. Sedert 1750 is deze tuinaanleg ook in Europa nagevolgd geworden.

Fig. 110. Pagode van Pai-Ta-Szu uit de • 6. Het ornament was in ouden tijd streng gestyleerd,

10= eeuw. reKing. («aar i Art puwicj. ; . VOrmen uit olanten en dierenriik werden zoo sterk

gewijzigd, dat ze, als niet de naam van het motief be¬

kend is, ze onmogelijk zijn te herkennen. Na 200 v. Chr. echter trad een snelle verandering in en werd het ornament absoluut naturalistisch, met toevoeging van nieuwe elementen, als mensenfiguur, paard, en geheele gebouwen en tuinaanleg. Toch behielden evenwel door alle eeuwen heen dezelfde vaasvormen onveranderlijk hetzelfde ornament. ■

Fries- en lijstornamenten zijn meestal geometrisch: zigzaglijn, gevlochten banden, rozetten, en de kenmerkende Chineesche gebróken meander. Daarnaast komen zeer vrije randen voor van ranken of losse gestrooide motieven. Paneelen daarentegen zijn gevuld met het eindeloos herhaald wolken- en golvenmotief, waarin zich grillig bewegende, fantastisch gevormde draken zweven.

Alle architectuurdeelen zijn verder gekleurd, in een warmen goudgelen hoofdtoon; het houtwerk werd fraai glanzend gelakt of verguld, pleister en baksteen geschilderd, uitgezonderd de steenen sokkel. Ook de dakbedekking werd gekleurd; doch gele en groene daktegels komen alleen voor aan tempels en keizerlijke gebouwen.

Sluiten