Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER GRIEKEN. 16g

2.

Fig. 172. Athena in den strijd der Giganten, van het Zeus-altaar te Pergamon. (Museum te Berlijn).

Perikles 437-432 gebouwd, en bestaat uit een middenbouw en twee vleugels. In- en uitgang vormen ieder eenDorische hexastylos, waar tusschen een driebeukige hal met twee maal drie Ionische zuilen. Beide vleugels hebben open voorhallen; de grootste linker vleugel heet Pinakotheek, daar ze met schilderijen versierd is. Van de 5 openingen van de poort is de middenste het breedst en zijn de buitenste het smalst. Het geheele grondplan vertoont nog overeenkomst met de poort van de burcht van Tiryns.

De Dorische Athenetempel (Heka t om p edo n), waarvan de cella 100 voet lang was, is door de Perzen Fig. 168. a. grondig verwoest. Voorts staat nog op de acropolis het Parthenon, van 447-434 gebouwd door Phidias, Fig. 124. 11. Iktinos en Kallikrates op de plaats van een onvoltooid vroeger Parthenon. Dit fraaiste Dorische monument, een marmeren peripteros amphiprostylos, was achtereenvolgens tempel, kerk, moskee en kruithuis en werd in 1687 Fig. 125. door een Venetiaansche bom grootendeels verwoest. De bovenste trap is ongeveer 31 bij 70 M. groot, en dus is het Parthenon lang niet een der grootste tempels. De cella is 3 beukig en staat 2 treden hooger dan de zuilen; 8 zuilen staan in 't front, 17 aan de langszijde. De indeeling is: peristyl, pronaos en opisthodomos. De lange, ' slanke zuilen zijn weinig verjongd en hebben een kleine entasis, de kapiteelen een bijna rechtlijnige strakke Fig. 127. echinus en weinig uitstekende abacus. Prachtig zijn de tympanvullingen, de fraaie metopen en het rondom de cella aangebrachte Ionische beeldfries, dat 159.42 M. lang is. pig 170

Ionische bouwwerken. Op de acropolis de fraaie kleine amphi-prostylos tetrastylos, het tempeltje van Nike- Fig. 171. Apteros. De kleine cella heeft geen anten. Voorts het van 421-407 gebouwde Erechtheion, waarbij van de oneffenheden van den bodem door den bouwmeester Kallikrates partij is getrokken om een schilderachtig Fig. 124. 13. effect te bereiken. Het gebouwencomplex heeft aan alle zijden open hallen; de hoofdbouw, een prostylos Fig. 137. hexastylos, is Ionisch, dwars in twee├źn gedeeld en heeft drie vensters naar het Westen. Aan de Noordzijde bevindt zich het portiek met de beroemde fraaie Erechtheiondeur. Even mooi zijn de kapiteelen en de Korenhal Fig. 145.

Sluiten