Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216 DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

; Fig. 221. Het Pantheon te Rome.

Daar de muuropeningen halfcirkelvormig beëindigd worden, ontstaan nieuwe combinaties; de arcaden zijn karakteristiek Romeinsch, en worden in alle latere kunstperioden toegepast.

Pijlers en bogen vormen als het ware het constructief geraamte; de pijlers rusten op een Attisch basement, of dit laatste bestaat uit een hollijst met afloop. De gladde schacht wordt door een meer of minder rijk antenkapiteel afgedekt, gevormd door een hals, kyma en abacus. Ter hoogte van dén voet van den boog is aan den pijler een lijst (het kapiteel) aangebracht, Fig. 233. 2. welke impostlijst alleen wordt onderbroken door de voor de pijlers staande opgaande decoratieve zuilen of halfzuilen, die doorloopend de boven de bogen zich bevindende horizontale deklijst steunen. In de meeste gevallen steunt dit constructieve stelsel op een hoogen onderbouw, waaraan voet- en deklijst den vorm geven van een postament. Hetzelfde stelsel wordt, bij toepassing van meerdere verdiepingen, herhaald.

De architraaf boven de bogen wordt in het midden ondersteund door den in den vorm van een console gewijzigden sluitsteen van den boog; dit schijnbaar steunpunt is noodig, Fig. 235. omdat de zuilen ver uit elkaar staan. Hoezeer zuilen en hoofdgestel decoratief zijn en slechts een omlijsting van de arcadenarchitectuur, valt vooral op als vóór de pijlers vrijstaande zuilen

Sluiten