Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

Fig. 234. Thermen van Caracalla te Rome.

Fig. 202. De basiliek van Maxentius werd door Constantijn voltooid. Dit overwelfde rechthoekige gebouw, dat Fig. 219. 6. 100 M. lang en 76 M. breed is, verrees op het forum Romanum. Driebeukig, heeft de basiliek aan de Oostzijde Fig. 233. 1. een open pijlergalerij, waarin 3 toegangen, tegenover de middenste waarvan de apside ligt. De middenbeuk is 25 M. breed. Van de grootte van deze overwelfde ruimte kan men zich zoo ongeveer een denkbeeld vormen, als men weet, dat de kathedraal te Milaan, de grootste Gothische kathedraal, 19 M„ en de Dom te Keulen 15 M. breed is. De middenbeuk werd door 3 kruisgewelven overdekt, van 35 M. hoogte. De zijbeuken, die 17'/2 M. breed 'Zijn, werden ieder door 3 tongewelven overdekt, die 24.5 M. hoog waren, en waarvan de assen rechthoekig op de lengteas van het gebouw stonden. In de gewelven waren 8-hoekige cassetten aangebracht.

Van geheel afwijkend type was de basiliek te Trier, gebouwd + 310 n. Chr. door Constantijn. Deze basiliek was niet in beuken gedeeld, ongeveer 60 M. lang en 33 M. breed met bijna 2 M. dikke, 32 M. hooge muren, die onderbroken waren door een dubbele rij zware boogvensters, waartusschen steunbeeren de muren tot 2.75 M. dikte versterkten. De vensteropeningen zijn 3.6 M. breed en 7.3 M. hoog. De basiliek, die niet in beuken is gedeeld, maar één ruimte vormt, is bijna geheel van baksteen opgetrokken.

Sluiten