Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUD CHRISTELIJKE BOUWKUNST.

249

3.

de Byzantijnsch-Oud-Christelijke stijl zijn intrede hier, die, met den Vroeg-Germaanschen onder Theodorik, vele belangrijke en voorname monumenten heeft voortgebracht, maar waarvan weinig goed is bewaard gebleven.

In het Oosten was, behalve Byzantium, ook Antiochië in Syrië een centrum. Vele steden in Syrië hadden in de eerste eeuwen bloeiende Christengemeenten. Gebrek aan hout voerde tot een speciale gewelfbouw die, hoewel reeds in de 7e eeuw deze steden, waar de Islam doordrong, verlaten werden, grooten invloed heeft uitgeoefend naar het Westen. Nu nog zijn geheele kerken en kloosters bewaard gebleven in den toestand, waarin ze werden verlaten, terwijl de overal verspreide ruïnen een prachtig studiemateriaal opleveren van de meest verschillende typen van Christelijke kerken, die hier gebouwd werden.

De eerste Christengemeenten waren zeer klein. De oudste Christelijke bouwwerken waren dan ook geen kerken, daar in de woningen van de enkele voorname patriciër sleden voor bijeenkomsten plaats genoeg was. Doch te Rome zijn de oudste monumenten de katacomben.

Fig. 253.

1. Graf van Malchus, te El Barah.

2. Plan van een Joodsch rotsgraf bij Jeruzalem. (Naar Wulff).

3. Christelijke doodenstad van El Bagauat, in Boven-Egypte.

(Naar de Bock)

4. 5. Katacomben van Calixlus, grafkamer van den Paus, in tegenwoordigen toestand en gereconstrueerd. (Naar de Rossi).

Sluiten