Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250

DE OUD-CHRISTELIJKE BOUWKUNST.

Fig. 254.

1. Doorsnede over een katacombe te Alexandrië, nu verwoest.

2. Plattegrond van 1. (Naar Cabrol).

3. Plattegrond van de basiliek te Kalb Luzeh.

4. Plan van katacomben op Sicilië..

(Naar Ftthrer en Schultze).

5. Volledig plan van een Christelijke basiliek.

(Naar Bayet).

6. Grondplan van de Georgioskerk te Esra.

(Naar de Vogué)

7. Plattegrond van de basiliek te Taf kha.

(Naar de Vogué)

8. Grondplan van de basiliek van Turmanin.

(Naar de Vogué)

9. Mausoleum te Rusaphat (Naar Sarre en Herzfeid).

KATACOMBEN. De wensen niet begraven te worden naast de heidenen, en het verbod vruchtbare, voor landbouw geschikte aarde aan haar bestemming te onttrekken, naast het verbod van begraven in steden, gaf aanleiding tot de stichting van onderaardsche begraafplaatsen, daar direct buiten de muren van Rome de beschikbare plaats aan de oppervlakte langs de wegen over groote uitgestrektheid door heidensche monumenten was ingenomen. Deze onderaardsche gangen en vertrekken dienden, daar ze door de wet werden beschermd, tijdens de Christenvervolgingen ook als toevluchtsoord en tot het houden van godsdienstoefeningen. De oudste katacomben echter zijn die te Rome niet.

a. In Palestina werden lijken begraven. Ook Christus werd in een rotsgraf begraven. Een zeer eenvoudig rotsgraf is bij Jeruzalem bewaard gebleven. Het bestaat uit een voorhal en een ondergrondsche kamer, aan ieder der drie zijden waarvan een 3-tal j-echthoekige nissen naast elkaar zijn aangebracht, waarin de lijken werden ge-

Fig. 253. 2. schoven.'Andere onderaardsche graven zijn in aanleg kruisvormig, en de nissen hierin vervangen door halfcylindervormige, van voren afgesloten door een rondboog. In deze oude rotsgraven worden reeds Christelijke symbolen aangetroffen, als kruis, pauw, dolfijn, naast inheemsche ornamenten, als wijndruif, klimop, wolf en leeuw, zon en maan.

b. In Syrië en Mesopotamië waren geen rotsen, en werden de graven onderaardsch aangelegd. Een onderaardsch

Sluiten