Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUD CHRISTELIJKE BOUWKUNST. 253

Fig. 256. •

1. Plattegrond van de S. Clemente te Rome. 3. Grondplan van de S. Pietro in Vincolo te j

2. Grondplan van de St. Pietersbasiliek te Rome. Rome.

(Naar Dehio en v. Bezold).

cella tcichora; ook in Noord-Afrika is een dergelijke cella trichora gebouwd. In 't Oosten, Fig.255. 13. in Syrië, werden mausolea opgericht, doch deze waren pyramide- of koepelvormig op een vierkanten onderbouw. Over mausolea in Egypte werd hier boven reeds gesproken.

De voornaamste bidkapellen bij Rome zijn die boven de katacomben van S. Calixtus, en die van S.Sixtus, S. Caecilia en Soteris, en van S. Symphorosa. 1. DE BASILICA. Niettegenstaande den hartgrondigen afkeer van het heidendom, werden zijn monumenten toch in gebruik genomen, daar de bouwkunst, tengevolge van het langdurige vervolgingstijdperk der Christenen, meer op het praktische, dan op het aesthetische was gericht. De tempel was gebouwd uitsluitend als bewaarplaats van het godenbeeld, terwijl de godsdienstige handeling met het volk voor den tempel plaats vond. Als Christelijke kerk, verzamelplaats van de gemeente, was de tempel te klein, waren de thermen te fraai en constructief te kostbaar en te moeilijk uit te voeren, zoodat als eenvoudigste meest praktische

Sluiten