Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUD-CHRISTELIJKE BOUWKUNST.

265

werd deze kerk onder paus Julius II in de !'

16e eeuw door een nieuwe St. Pieterskerk S

vervangen. De oude kerk had oorspron- j

kelijk een dwarsbeuk. De middenbeuk •

was 88 M. lang, 23 M. breed en 30 M. I

hoog. De muren werden door 92 mar- •

meren en granieten zuilen gedragen; de •

middenbeukmuren rustten op architraven, l

de zijbeukmuren op arcaden. Van deze ;

basiliek, die op het graf van den apostel • | e

Petrus werd opgericht, is niets bewaard {••••••••••••••••"•••••••«•«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^«••«««ï

ge even. ; piQ 267. Tangenornament van het grafmonument van |

b. Rome. 3-beukige basilieken. Theodorik te Ravenna. ; De S. Prudenziana werd in 145 S . mtnintninmnmiii *

door paus Pius I gebouwd in een thermenzaal, en had archivolten boven de zuilen.

De S. Maria Maggiore, uit de 5' eeuw, was 71 M. lang en 32 M. breed.Op42Grieksch-Ionischezuilen werd een architraaf aangebracht.

Fig. 257. De S. Lorenzo fuori le mura, einde 5« eeuw, had galerijen boven de zijbeuken. Fig. 271.

Fig. 270. De S. S a b i n a, in 425 op de fundamenten van den Junotempel gebouwd, verkeert, behalve de dichtgemetselde ramen in de middenbeukmuren, nog in oorspronkelijken toestand; 24 klassieke zuilen; geen dwarsbeuk. De S. Agnese, uit de 7e eeuw, had eveneens galerijen boven de zijbeuken.

De S. Maria antiqua werd in 1899 ontdekt op het forum Romanum. In de 6* eeuw gebouwd had ze aan weerszijden van de ondiepe apsis een kapel.

De S. Maria in cosmedin, gebouwd in de 6* eeuw, werd verbouwd in de 8«, terwijl de fraaie acht verdiepingen hooge vierkante toren ernaast uit het einde van de 11* eeuw afkomstig is. Onder het koor ligt een krypt. In de kerk werden voor het eerst 2 zuilen en 1 pijler afwisselend aangebracht. Fig. 256. 3. De H. Petrus in ketenen (S. Pietro in vincoli), gebouwd 442, was driebeukig, had 3 apsiden met een dwarsbeuk er voor, en bogen, die op .Dorische kolommen rustten.

De S. Clemente, uit de 9* eeuw, is eveneens, behalve het koorgedeelte, geheel verdwenen, daar ze in de 12* eeuw werd verbouwd. De gecanneleerde of gladde Ionische zuilen werden afgewisseld door rechthoekige pijlers.

De S. Prassede, met dwarsbeuk"" en architraaf bouw. De 3 groote baksteenen bogen, die den middenbeuk overspanden, rustten op zware pijlers. Ook de zijbeuken waren door dwarsbogen overspannen, die, evenals dié over den middenbeuk, het dak droegen. Ten slotte worden hier nog genoemd:

S. Prisca (5* eeuw), S. Giorgio in Velabro (7* eeuw), S. Quattro coronati (7= eeuw, met galerijenbouw boven de zijbeuken), S. Maria in Trastevere (12* eeuw, inplaats van een oudere uit de 5* eeuw, een architraaf bouw met dwarsbeuk), S. Crisogono (een 12* eeuwsche architraaf bouw) en de S. Croce in Gerusalemme.

c. 1-beukige basilieken te Rome. De basiliek met 1 beuk wordt in Rome zelden toegepast. Voor de S. Cosma e Damiano, gebouwd van 326-330, werd gebruik gemaakt van den tempel van Romulus op het forum

"' *? Romanum. De S. Bal bi na, uit de 6* eeuw, werd bij de Caracallathermen opgetrokken. Beide 1-beukige basilieken hebben een halfronde apsis.

2. Basilieken te Ravenna. In Ravenna doen zich Romeinsche, zoowel als Byzantijnsche invloeden gelden bij den basiliek- zoowel als bij den centraalbouw. Hier werd geen direct gebruik gemaakt van klassieke fragmenten, maar alle details werden ter plaatse voor het doel

Sluiten