Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294

DE BYZANTIJNSCHE BOUWKUNST.

op gouden fond waren aangebracht. Het glas- Fig. 290 mozaïk was fraaier en Fig. 299 rijker toch strenger nog toegepast, dan in de Oud-Christelijke kunst. Kon om bepaalde redenen geen mozaïk worden aangebracht, dan verving frescoschilderwerk deze techniek in volmaakt denzelfden stijl. Ook de vloeren werden mozaïkvormig ingelegd door geometrisch gerangschikte marmeren platen, die de overdadige pracht van het interieur voltooiden. De omlijstingen, die soms vlakdecoratief waren, kregen in ieder geval zeer weinig reliëf; ook bogen, gewelven en kapiteelen waren door vlakornament overwoekerd. De lijsten Fig. 283

hebben weinig voorsprong, en zijn slecht begrepen navolgingen van de klassieken. Wel zijn de lijsten op zich zelf goed van proportie, al bestaan ze uit weinig profielen, maar ten opzichte van het geheel zijn ze veel te onbeduidend.

Zuilen. In de Byzantijnsche kunst werd zelden gebruik gemaakt van bestaande klassieke fragmenten; slechts een enkele maal werden kostbare en groote antieke zuilschachten benut, zooals in de benedenverdieping van de Aya Sophia. De schachten in de rechte muren van de koepelruimte (van*prachtig verde antico) waren ontleend aan den tempel te Ephesos, en die in de 4 nissen (porphyr) aan den tempel van Aurelius te Rome. De nieuw vervaardigde schachten zijn wel verjongd, echter zonder entasis. Het basement kwam in hoofdzaak overeen met het Attische; echter was het willekeurig van profiel. Het kapiteel droeg het karakter van het Laat-Romeinsch-Korinthische.

Fig. 293.

1. Kapiteel uit de Herculesbasiliek te Ravenna. 2 en 3. Kapiteelen uit de S. Vitale te Ravenna. 4. Teerlingkapiteel uit de San Michele in Affricisco te Ravenna.

Sluiten