Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

308

DE BYZANTIJNSCHE BOUWKUNST.

Fig. 308. Byzantijnsche ornamenten, meerendeels ontleend aan textielwerk.

(Naar Dolmetsch, Fischbach, Gewerbehalle e. a.)

basiliek-grondplan, met sterk uitgesproken Saraceensche invloeden, behoort, wat de inwendige versiering aangaat, tot de fraaiste Byzantijnsche bouwwerken.

Overigens werd in den Byzanüjnschen tijd, waar centraalbouw te kostbaar was, het basiliektype toegepast. Zoo vooral in Klein-Azië, en in de 10' en 11* eeuw in Bulgarije. In Servië zijn te noemen de kerken te Semendria, Krusevac en Ravanica,

In Rusland werden vanaf het einde van de 10e eeuw de kerken volgens Byzantijnsch plan gebouwd. Een eigen bouwkunst had Rusland niet, in 't Zuiden stond ze onder invloed van Klein-Azië en waren het vooral Romeinsch-Grieksche tradities, die overheerschten, terwijl in Midden-Rusland en langs de Oostzee de houtbouw uit Skandinavië een toepassing vond. Gedurende de Middeleeuwen (1238—1480) waren het de Mongolen, die aan de Russische bouwkunst Aziatische vormen toevoegden, die blijvend het kenmerk werden van de Russische bouwwerken.

Kerken werden gebouwd volgens het Byzantijnsche grondplan, dat echter door talrijke toegevoegde ruimten werd vervormd en vergroot. De daardoor slecht verlichte hoofdruimte

Sluiten