Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST;

331

verankerd door gesneden houten balken. De koepel voor de gebedsnis is van baksteen; de overgang naar den achthoekigen tambour komt door 4 nisgewelven tot stand. De minaret, voltooid in 1003, heeft voor de latere te Kaïro gebouwde als voorbeeld gediend. Fig. 319. 1. De moskee el Akmar, voltooid in 1125, vertoont een fraaie gevelarchitectuur, met schelpvormig versierde nissen en stalaktieten overgangen.

De grafmoskee van Iman Schafai, uit 1211, is een medresse; 4 zalen open en met een grooten boog naar het midden vierkant, aldus een kruis vormend, waarvan de hoeken zijn bestemd voor schoolvertrekken. Boven één der hoeken verrijst de koepel, die een stalaktieten overgang van 2 rijen boven elkaar liggende nissen vertoont.

Fig. 328. Fragment van den prachtigen gevel van

Mschatta. (Naar foto Ernst Dier).

2. Volledige moskeeën zijn bewaard geF'9- 320. bleven uit den Mammelukkentijd( 1250— 1570). De belangrijkste en ook degrootFig.310. 4. ste is de Hassanmoskee te Kaïro, gebouwd van 1356—1362, in kruisvorm aangelegd als medresse, die reeds in 1391

tijdens een revolutie als vesting dienst deed. De vierkante middenhof, 32 X' 35.70 M. groot,

kreeg aan 4 zijden een grooten spitsboog, waarachter een tongewelf lag. Het tongewelf aan

de Z.-O. zijde met de gebedsnis is grooter en breeder dan de andere, 21 M. breed en 28 M.

hoog. Hier achter ligt het mausoleum, met een 55 M. hoogen stalaktietenkoepel, waarnaar

2 monumentale deuren naast de gebedsnis toegang geven. Deze geheele wand is van fraai Fig. 311.

geometrisch mozaïk, terwijl de bontgekleurde marmeren nis geflankeerd is door fijne zuiltjes.

Ook het fries met de Koranspreuken is fijn bewerkt.

Het uitwendige is echter zeer eenvoudig, al vormt de gevel reeds een voorbeeld van vertikale indeeling. Ook treft hier de voor de Mahomedanen ongewone venstergroepeering. In de nissen zijn telkens twee rondbogen gekoppeld, en het overblijvende tympan is door een cirkelvormige opening doorboord. Rijk is ook het voorspringende spitsboog-nisportaal, en Fig. 331. de stalaktieten kroonlijst rondom het gebouw. Van de vier minarets bleef slechts één bewaard, die de hoogste te Kaïro (81.60 M.) en op één na de hoogste ter wereld is.

De moskee van den Mammelukken sultan Barkuk is als medresse gebouwd, geheel gelijk aan de vorige; alleen is de Z.-O. hal door pijlers in 3 beuken verdeeld. De koepeltambour is rond. De bouw duurde van 1382—1399.

De grafmoskee van Barkuk buiten Kaïro is weer volgens het arcadenhofsysteem gebouwd. Behalve de

Sluiten