Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST.

339

fijne kant lijken. De bogen zijn zuiver decoratief, daar boven de zuilen pijlers doorloopen, die het dak dragen. Tusschen deze pijlers en de bogen is een ruitwerk van latten geslagen, welke latten Fig. 333. bekleed zijn met gipsplaten. In het ornament van de bekleeding spreekt deze constructie zeer duidelijk. Heel mooi is ook de schaduwwerking van de op houten sparren rustende, ver uitstekende daken.

De zuilen bezitten meestal een aantal ringen boven het basement, en eveneens een aantal halsringen. De hals zelf bestaat uit een aantal Fig. 317. 1. streng gestyleerde rechtlijnige bladeren, waarop Fig. 318. a. een naar beneden afgeronde kubus rust, versierd met arabesken; de overgang naar het vertikale stuk boog komt door een hollijst tot stand. De lambri der muren is met azulejos (blauwe tegels) bekleed, het muurvlak met rijk in gips gesneden

Fig. 337. Benedendeel van de Kutabminaret te Delhi, + 1238. (Naar foto).

Fig. 336. Kutabminaret. (Naar foto).

ornament in onbegrensd patroon, dat alleen door de omlijsting is afgesneden, die het in rechthoekige velden verdeelt. Het fries en de vertikale strooken tusschen de ornamentvelden zijn versierd met streng gestyleerde arabesken of wel Koranspreuken, alles in fraaie roode en blauwe kleuren met goud en wit.

De mirtenhof vormt een rechthoek van 37 bij 23 M., en ontleent den naam aan de mirtenhagen om den vijver in het midden, die 34.50 M. lang is en 7.50 M. breed. De beide korte zijden worden door 7 prachtige bogen op marmeren zuilen gevormd, met mooie bovengalerijen. Van uit dezen hof komt men direct in den Comarestoren, waarvan de vensternissen in de zware muren zijn uitgespaard en kleine vertrekken vormen.

Sluiten