Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

................ DE ROMAANSCHE BOUWKUNST

ig. 363. a-p.

teerlingvorm kómt het

eerst voorinde Michaëlskerk te Hildesheim (1001-1033) en is hier reeds geheel ingeburgerd omstreeks 1050, de laatste herinneringen aan klassieke vormen in de kapiteelen verdrijvend. De hooge abacus wordt van ornament voorzien, dat evenals de kapifeelversiering bestaat uit bladeren, maskers, gedrochten,

mensenfiguren, primitief, onhandig, soms zeer plat realistisch, vaak ook heel

av.v.oi,y vaiiuijvcucuig. een geheel nieuwe Romaansche vinding is het gekopa. 363. h no/X C'n,.rt;, i

„ t-^-'">- 'wapiieei, waarvan

het ornament één tafereel voorstelt, over beide kapi- ; teelen heenloopend.

11. Al deze details ondergaan i

tegen het einde van het Romaan- j

sche tijdvak een aanmerkelijke ]

wijziging, die in het Overgangs- \

tijdperk voornamelijk van een 5

rijkere opvatting getuigen. Aller- {

eerst werd de pijlerdoor- j

snede samengestelder, doordat :

arcadenbogen, gordel- en schild- J,

bogen, evenals de gewelfribben, X

rijker worden geprofileerd en :

alle zich over den hoofdpijler •

voortzetten, rustend op afzon-

schilderwerk uit het einde van de 12' eeuw

derliik kaniw, ,WU j , "•"••••••••••••^•••••••••••••••••.••••...••m»

Sluiten