Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig 391.

rondboogtoegang, een groote spitsboog aangebracht, die zonder rechtstand terstond met de hoekpunten op den grond rust. De verdiepingen zijn dan bepleisterd. Inwendig worden in het algemeen vakwerkmuren betimmerd, en steenen muren gepleisterd. Ook geweven benangsels zijn geliefd.

haatt llf ^ tr iT"' b£neden tedrijf Cn b°Ven W°ning'iS t0t in de 17e ee™ 9^andhaafd gebleven. Beeldhouwwerk werd niet of heel weinig, en dan nog grof en primitief

aangebracht. Het bleef beperkt tot kapiteelen en basementen aan venster, rozetten tusschen

de bogen, en enkele details aan den ingang. Overigens munten de Romaansche woningen

uit door eenvoud, burchtachtig en forsch uiterlijk, soliede. massief karakter en rationeele

constructie, waaraan ondanks alle soberte. toch een zekere gratie niet kan worden ontkend •

zz::;:::"in nauw verband met de gro°te —^ - *• *< -«*™

Sluiten