Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

386

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

Saint Antonin gelden, Fig. 381. dat, nu raadhuis, Frankrijks oudste openbaar gebouw is. Het is ook uit de 12* eeuw afkomstig, en 3 verdiepingen hoog. De lichtopeningen bevatten telkens twee achter elkaar geplaatste dubbele zuilen, waarvan de details heel mooi zijn.

2. Deze huizen waren betrekkelijk ingericht tot verdediging, inzooverre aan de benedenverdieping kleine vensters voorkomen, en de bovenverdieping slechts langs één trap toegankelijk is. Doch de regeerende patriciërs, die uit den aard der zaak zich meer mengden in onderlinge twisten en veeten, brachten de eerste verdieping, en

vaak ook nog de tweede volkomen in staat van verdediging, met een hoog liggende deur. Zoo ontstonden in Frankrijk de z.g. donjons

(in Engeland keeptowers, in Duitschland Wohntürme geheeten) geheel op verdediging Fig. 383. ingerichte woonhuizen, eigenlijk voorloopers van de burchten. De benedenverdieping was ingericht als bergplaats voor levensmiddelen etc, de tweede voor het dienstpersoneel, de derde voor het gezin, en hierboven de mannenzaal (in burchten de ridder- of pronkzaal), terwijl heel in den top de torenwachter zijn verblijf hield.

Fig. 392. Gezicht in het inwendige van de Michaëlskerk te Hildesheim.

(Naar toto Hirth).

Sluiten