Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

387

Fig. 382, 383, 3M

i

Tegen het einde van de 10e eeuw ontstaan de burchten, verdedigbare kasteden van de ridders; bij het bouwen hiervan werd van de natuurlijke

terreingesteldheid zooveel mogelijk partij getrokken : rotsen en rivieren. Het grondplan was dan ook meestal zeer onregelmatig. De oorspronkelijke burcht bestaat uit een hoocren. ronden of

Fig. 383. rechthoekigen toren met een ongeveer 10 tot {

13 M. hoog geplaatsten, slechts door inhaalbare ladders te bereiken, uitgang aan de meest beveiligde zijde. Deze toren diende tot verdediging, voor uitkijk en aanvankelijk als woning. De middellijn van den burcht van Augenstein bij Bazel is 10 X 12 M. Om den toren ligt het door een ringmuur afgesloten burchtplein. Vele burchten zijn door de Duitsche keizers gesticht; door hun groote muurvlakken, torens en kleine vensters hebben ze een dreigend, somber en ondoordringbaar uiterlijk. 4. Tegen het einde van de lle eeuw diende de toren nog slechts als laatste toevlucht, en de

burchtheer woonde met z n familie in een afzonderlijk gebouw binnen den ringmuur, welk F» 387. gebouw pa as werd genoemd, en meestal rechthoekig was met monumentale toegangstrap en gekoppelde rondboogvensters. Beneden hield weer het dienstpersoneel verblijf; de bovenverdieping was door een zuilenrij in twee beuken verdeeld, en sloot, bij groote burchten, aan bij een kapel. Ook alle hofhoorigen werden binnen den ringmuur in afzonderlijke gebouwtjes ondergebracht, evenals de bezetting en de stallen. Ten slotte werd het aantal ringmuren nog dikwijls uitgebreid tot twee of drie, met voorburchten, die eerst F.g. 382. moesten worden veroverd, vóór de hoofdburcht kon worden ingenomen

Fig. 393. Krypt uit de St. Michaëlskerk te Hildesheim.

5' elkaHarlaaaen„taI wt" T, T 9r°0t * **** " ^ die het k

elkaar lagen m het Run-, Moesel- en Neckardal. De voornaamste zijn die van de regeerende vorsten en dé

^Z lZ lTZV t °ank^;d"°de te Brunswijk, gebouwd door hertog Hendrik den Leeuw U^chen 1166 „1172; de kerzerpfalz te Goslar, door Hendrik II van 1002-1024; de burcht te Fig 387 Hagenau. door Barbarossa van 1152-1190; verder burchten te Kaiserslautern, Wimpfen Eger z TnJrT9 rT, GelnhaUSeD- Vele der b-h*n ^staan nog slechts in ruïne, terwijl ander zeeffr ai Fig 388 d«,M t P 9iVS kaSted ^ d£ 9raV£n VM Vlaand— 'Gravensteen Tc n 386

Terk 1t d T rd£eItelijk ^ °°k iH Nederfand V*dt ™« de van een zeer oud vesting- 9'

werk, uit de 8e eeuw misschien, en dus Vöór-Romaansch; de burcht te Leiden.

Sluiten