Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST. 399

streken zijn alle Romaansche gebouwen zeer klein van afmeting; veel is hier verdwenen, daar steenconstructie in de 10= eeuw nog uitzondering is. Ook de St. Geneviève heeft een houtzoldering, evenals de oude kathedraal van Beauvais in Picardië.

Voor het overige zijn de meeste gebouwen in dezen streek afkomstig uit het overgangstijdperk, gedeeltelijk Romaansch, gedeeltelijk Gothisch. Zoo de St.Jean te Chalons sur Marne, de St. Remy te Rheims(1049),deNötreDame te Chalons sur Marne, de Abdijkerk St. Germer (Picardië) en de kathedraal te Noy o n, die als type van dit tijdperk kan gelden. De laatste is gewijd ongeveer 1160; aan de benedenverdieping is de spitsboog, aan de bovenverdieping de zwaardere rondboog toegepast. Boven de met pij- ! Iers afwisselende zuilen zijn i dwarsbogen aangebracht, j die het ruim verdeelen in ! langwerpige traveeën, en j waardoor ook uitwendig j

de kerk een hoogen slanken

Fig. 406. Westgevel van de kerk te Pont-l'Abbé. (Naar Hirthi. I

indruk wekt. De aan weers- ï

zijden van den uitgang geplaatste torens zijn in drieën gedeeld en door zwarrs'teunr^reLnderste'und'De drte portalen zijn door gedrukte spitsbogen overdekt. Iedere travee bevat twee (in plaats een) rondbogen, waardoor de slanke hooge indruk nog wordt versterkt.

KERKBOUW IN ITALIË.

De groote werkzaamheid op bouwgebied, aangetroffen in de Noordelijke landen, valt niet te bespeuren in de streken ten Zuiden van de Alpen. In Italië waren er reeds talrijke kerken,

Sluiten