Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

421

barbaarsch en onbeschaafd. Zoodat de naam Gothiek eigenlijk, hoogst onbillijk, een spotnaam beteekent. Want juist de Gothen onder Theodorik, hebben in Italië de kunst slechts beschermd; in hun tijdperk was Ravenna het centrum van kunst en wetenschap.Overigens kwam de Gothiek in Italië niet tot consequente ontwikkeling tengevolge van den invloed der klassieken.

Al ontstaat de Gothiek in Frankrijk, Isle de France en Picardië, als vondst misschien van den zeer kunstzinnigen en geleerden abt Sugerius van St. Denis (wiens abdijkerk in 1144 werd herbouwd), toch behoort ze niet bij de Romaansche volkeren, daar in Noord-Frankrijk Germanen, Kelten en Noormannen zich hadden ingeburgerd. De Gothiek, bijna gelijktijdig in Engeland ontstaan, ontwikkelt

zich snel tot een internationalen stijl, bijna onafhankelijk van de raseigenschappen van de volkeren.

Voor 't eerst verschijnt als volledig Gothiseh stelsel de Nötre-Dame te Parijs. Al komen alle elementen reeds in het Romaansche tijdvak voor: kooromgang, gelede pijlers en gewelfribben, spitsbogen en steunbeeren, eerst in 1150 heeft zich dit alles in een volkomen systeem vereenigd. Alle afmetingen der elementen zijn echter gebaseerd op de menschelijke

P 9'w£. ^K^realteYork. 2. Kath. te Canterbury. 3. St*. Chapelle te PariMtoy^verdieping). 4. St.StefanuskerkteWeenen. 5. Kath. te LidhflelA 6. Lieve Vrouwekerk te Trier. 7. Dom te Florence. '8. Dom te Regensburg

Sluiten