Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST. 429

as heeft de Dom te Halberstadt, meerdere radiaal Fig. 433. 1.' geplaatste kapellen de Dom te Utrecht. Soms ook zijn bij 3-beukige kerken de apsiden diagonaal geplaatst.

b. Kerken in basilica-vorm, met een kooraanleg zonder kooromgang. De 5 of 3 beuken eindigen alle in een apsis, evenhoog en breed als de beuken en niet rond maar veelhoekig. Deze meer eenvoudige aanleg van hallenkerken dateert uit het Laat-Gothische tijdvak. Indien de steunbeeren ingebouwd werden, ontstond gelegenheid voor galerijen. Natuurlijk ont-

Fig. 443. Hogels en kruisbloemen uit: 1. Keulen; 2. Rouaan (15* eeuw); 3. Abdijkerk St. Denis; 4 en 5. Chateau Ambóise, kapel; 6. Milaan; 7. Chartres (14* eeuw). (Naar Raguenet).

Fig. 442. Houtsnijwerk. Laat-Gothische console van een koorstoel uit den Dom te Ulm (+ H70).

breken triforiën, terwijl het geheele gebouw door één groot dak werd overdekt.

Bij den Dom te Regensburg eindigt ieder van de Fig. 432. 8. 3 beuken in een apsis, terwijl de dwarsbeuk éénbeukig is. De 3-beukige Elisabethskerk te Marburg heeft een Fig. 431. 6. eénbeukigen dwarsbeuk, die aan weerszijden, evenals de middenbeuk, eindigt in een veelhoekige apsis. In de 5-beukige Munsterkerk te Ulm ontbreekt de dwars- Fig. 431. 7. beuk; alleen de middenbeuk eindigt in een veelhoekige apsis.

c. Tweebeukige kerken bestaan soms uit een hoofdbeuk met lagen zijbeuk, meestal echter uit 2 evenhooge beuken met een rij pijlers in het midden. Het veelhoekige koor ligt dan in de hoofdas (abdijkerk te Middelburg) of ieder der beuken eindigt in een koor.

d. Bijna alle kleinere steden in de middeleeuwen hebben éénbeukige kerkjes. Toch komen

OCH-»

Sluiten