Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

433

Stompe spitsboog. Tudorboog (4 middelpunten). Gelijkzijdige spitsboog. Korfboog.

Fig. 449.

5. Lancetboog.

6. Ezelsrugboog.

7. Gebroken kielboog.

8. Tudorboog.

9. Lage ezelsrugboog.

10. Saksische gordijnboog.

ul ^ JSO°,S 'T . fPlaal' °e VerSie™9 bKtea' ™»"ük ui, knolvormige F„. «6

akat hlTad D T ; T T'SPrin9e° 8" *>" van he, Romaansch.

akanthusblad. Doch spoedig worden deze knopvormige bladeren door naturalistische, aande F„ w nheemsche fa. ontleende bladeten vervangen, die nie. meer aan de» halsring ontapringend Fig. £ ,

^1"° Z"° "TT** 9ehee' de' «"« —* £*L,

blijvende kern, zijn aangevlijd.

s^Z ""'f0111' fm°P' k,aVerbkd' r°OS' distd' e- volstrekt niet Fig. 436

symbohsch; ze ontaarden in de Laat-Gothiek in schematische gebobbeld bladeren, met Fi 43 ' mgesneden randen en sterk sprekende bladnerven, van fraaie schaduwwerking. Zijn in den

r nLf dt tTTT f h£rkrbaar' ^ Noestige, dorre tak- en blad- Fig. 438.

ranken, die los van den fond zi,n gebeiteld, en met enkele naturalistische bloemen en vruchten worden verlevendigd, zijn onherkenbaar gestvleerd. vruenten

Als pijlerkern en schalken hun afzonderlijke kapiteelen krijgen, ontstaat een kapiteelkrans • Fig 434 1 de veelhoekige geprofileerde dekplaten liggen evenhoog en vormen één horizontaal ehee '

tS^ÏÏF^J^ °P VerSChilknde h°°9ten- ^ ^ L--G°*iek vervallendJ Fi,434. 12. lel ' A «' a , fÊ kCrn °Ver' Waar°P 3llerlei P^tische overgangen worden bedacht naar de 8-zijdige dekplaat. Ten slotte krijgt men alleen een eenvoudige overgang van kelk naar vakante dekplaat, terwijl de halsring ontbreekt. Wel blijft een heel enkele mll

Sluiten