Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 440. 15. of wel is de geheele ribbe als een rondstaaf gevormd. De eerste vorm kwam reeds in het Laat-Romaansche tijdvak voor. Hoe later in het Gothiseh tijdvak, hoe meer de rechthoekige ribbendoorsnede veranderde in een in hoofdFig. 440. 23. vorm driehoekige. Tevens werd de rondstaaf vervangen dooreen in doorFig. 440. 19. snede peervormige staaf, begrensd door diepe hollen aan weerszijden. De Fig. 440. 13. peervormige of spitsstaaf is zen rond- !

staaf, met een plat bandje aan de voor- i zijde; de doorsnede wordt langzamer- j hand langer, de hollen dieper, en het I aantal hollen en peervormige staven j grooter, waardoor ingewikkelde pro- ■

Fig. 452. Kruisgang uit den Dom te Aken.

Fig. 451. Luchtbogen en wimbergen van de kathedraal te s Hertogenbosch. (Naar Smits).

j fielen ontstaan van rijke schaduwwerking, j Tegen het einde van de 15e eeuw verdwijnen | de staven, en blijft alleen een langgerekte I rechthoek met diepe hollen op de hoeken | over; of wel het aantal hollen wordt vergroot | ten koste van de staven; zelfs ontaarden de | profielen in vlechtingen van als dorre takken ! gevormde lijsten. Boven het kapiteel vormen : de ribben als een groep profielen de voortzeti ting van den ronden schalk. Waar kapiteelen ontbreken, snijden de ribbenpr#elen schuin Fig. 434. 3. in de pijlers in, of zet zich de profileering over de schacht voort.

De boogprofielen volgen eenzelfde ontwikkelingsgang als de ribben, n.1. rondstaven, peervormige staven en hollencombinaties. 6. Sluitsteenen. De diagonaalribben ein- Fig.-448. digen in den top van het gewelf in een Fig. 452.

Sluiten