Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE' BOUWKUNST.

449

Topgevels in de burgerlijke bouwkunst werden reeds in het LaatRomaansche tijdvak opgevat als trapgevels. In de Gothiek worden de trappen verhoogd als kanteelen of Fig. 465. op de trappen pinakel vormige spitsen Fig. 496. aangebracht. De steile daken worden verrijkt met dakvensters, die licht Fig. 499. onder de kap toelaten, en tevens toegang geven tot de daken bij herstellingswerken. Op de nok werd Fig. 435. 7. een doorbroken steenen bladrand geplaatst van staande bladeren; vaak ook waren deze van smeedwerk. Vooral in Frankrijk werd het dakvlak zelf versierd met verschillend gekleurde daktegels.

Het hemelwater werd opgevangen in zorgvuldig gemetselde goten, langs de luchtbogen afgevoerd over de zijbeuken, en ver van de muren

I Fig. 454. l. weggego{en door waterspuwers. De goten zijn ondiep, en breed genoeg om door te

Fig. 435.3,5. loopen. De borstweringen om de gootlijst dienen ter bescherFig. 471. ming van de werklieden. De goten worden in Frankrijk dikwijls op consoles buiten de muren geplaatst. De voor de

>? Fig. 440. 3. steunbeeren uitstekende waFig. 467. terspuwers zijn öf eenvoudige buizen, öf, meestal, dieren, gedrochten of duivelen, die het met snelheid over de luchtbogen aangevoerde regenwater met geweld door den bek uitspuwen.

17. Lijsten. Vooral de vertikale

Sluiten