Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Fic 453 W , U r Z■ ï L Straatsbur9- be9°— Koor (1176) en dwarsbeuk zijn nog Romaansch

Llnt,P 1 , fflet iD ^ ram£n- °e 9£Vel <« —™ Fransche en DuTch Fig 489

L d o" T7: 7 ErWiB StdnbaCh (t 1318) En U ™** d°°r « 9root roosvenster en en F g 464

beeldengalen,. De Noordelijke geveltoren is in 1439 voltooid, en 142 M hoog

Fig. 434. 8. Jf£^^^ 5 ^ —d~rd om den rraaien Westtoren, met Fig. 488.

u .te KCUlen' ^ bdan9rijkste uit Duitschland, is in 1248 begonnen. Het koor, Fig.431 5 uit 1322. isbima een copie van de kathedraal van Amiens en van die van Beauvais. Als bouwmeester wordt genoemd Gerard van Rile. De 5 beuken zijn 135 M. lang, en 61 M. breedde dwarsbeuk is driebeukig. De 45 M. hooge middenbeuk is 2% maal zoo hoog als de 2 beuken, en 3 maal zoo hoog als breed. De bouw duurde tot 1516, en werd in 1842 hervat naar de nnHV n=nn»n D—j ■ j. ., \v, . _ ...

n» ■ / ,; ZU11 Staan U schalken- waarvan de drie middenste. Fig. 434.5

gericht naar den middenbeuk. ononderbroken doorloopen tot het begin van de gewelven.

Sluiten