Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Fia. 495. Het oude raadhuis 2

in Brandenburg.

te Würzburg (1377 begonnen); de Lieve Vrouwekerk te Bam' berg" (1320—1378).

Verder de kloosterkerk te Et tal (1330) een 12-hcekige centraalbouw, met lage veelhoekige^ kapellen; de Ulrichskerk te Augsburg(1464Fig.432. 8. 1499); de Dom te Regensburg, begonnen 1275, 3-beukig met drie veelhoekige apsiden, een driehoekige Fig. 490. voorhal uit de 15* eeuw, een niet-uitspringenden dwarsbeuk, en torens, die in de 2* helft van de 19' eeuw zijn voltooid; de Vrouwekerk te Fig. 434. 7. Eszli'ngen, in 1342 door Ulrich von Ensingen, den grootsten Gothisch-Duitschen bouwmeester, die ook de Munsterkerk te Ulm bouwde, begonnen; de St. Michaelskerk te Gmund in Schwaben; de St. Nicolaaskerk te Ueberlingen, 5-beukig met kapellen tusschen de diepe steunbeeren; de St. Georgekerken te Dinkelsbühl en te Nordlingen, de stichtskerk te S t u 11 g a r t, en de eenvoudige, Vroeg-Gothische Mariakerk te Reutlingen (1247—1343). Fig. 431. 7. De Munsterkerk te Ulm (1377—1543) is aangelegd met 3 evenbreede beuken, later 5-beukig gemaakt door, terwille van de stevigheid, in de zijbeuken geplaatste zuilenrijen, en zonder dwarsbeuk. Fig. 463. De Westtoren is 161M. hoog, in 1890 voltooid volgens het oude plan als de hoogste Gothischetoren. De benedenverdieping van den toren vormt

Sluiten