Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

vierkant, en zonder hoekverzwaringen, van baksteen; de bovenste verdieping'springt terug en is 8-hoekig, van natuursteen, zeer eenvoudig opgevat. De kerk zelf is ook van baksteen, inwendig gepleisterd, uitwendig bekleed met natuursteen.

De Kathedraal St Jan te ' s-Hertogenbosch is de fraai- Fig. 460. ste en grootste in ons land. In 1366 begonnen, lijkt dit Fig. 450. 4. bouwwerk met zijn 7 kapellen, waarvan de middenste het langst is wat het grondplan betreft, op de kathedraal van Amiens. Van de Romaansche kerk, op wier plaats de St. Jan is gebouwd, bleef de 13e eeuwsche Westtoren staan. Een Gothische toren verheft zich boven de kruising. Inwendig zijn de pijlers rijk gekleed, doch missen Fig. 512.

Fig. 519. Plattegrond van de St. Stevenskerk te Nijmegen.-

kapiteelen, daar de geledingen direct overgaan in de gewelfribben; verder vallen op: de met traceerwerk gevulde triforiën,

Fig. 451. en, uitwendig de dubbele luchtbogen. Het Noorderportaal werd

Fig. 466. voltooid ± 1475, het Zuiderportaal een kwart eeuw later. De kerk bleef niet onbeschadigd; de beeldenstorm en het beleg van Frederik Hendrik lieten hun sporen na.

Fig. 433. De Sr. Bavo te Haarlem, uit Fig. 520. de 15e eeuw, heeft geen toren, maar een heel mooien houten,met lood bekleeden kruistoren uit de 16e eeuw. Alleen de zijbeuken zijn in steen overwelfd; koor, dwarsbeuk en schip in houten

Fig. 520. St. Bavo te Haarlem.

Sluiten