Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

492

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Fig. 537. Waag te Deventer

Fig. 538. Stadhuis te Gouda.

in de 16e eeuw in Renaissance stijl herbouwd; en ten slotte

het geheel gerestaureerde Muiderslot, baksteen, vierkant Fig.526,528.

grondplein, met ronde hoektorens, in een gracht liggend.

Poorten. De voornaamste is de Spaarnwouderpoort te Haarlem, in't laatst van de 15e eeuw verbouwd,baksteen met gedeeltelijknatuursteen en bestaand uit een hoofdpoort met Fig. 524. een door twee torens geflankeerde voorpoort. Van de andere, waaronder nog grootere poorten te Haarlem bleef niets bewaard. Te Amsterdam, de St. Anthoniepoort, nu Fig. 544. Waaggebouw, evenals de vorige bestaand uit een hoofdpoort, met twee ronde torens en nog twee aan de Westzijde, en een voorpoort met twee ronde torens, die naar boven achtkant worden. Baksteen met natuursteen banden. Te Amersfoort de Koppelpoort, 15e eeuw, baksteen, Fig. 534. met 3 bogen over het water, verdedigend de toegang over het water naar de stad. Te Enkhuizen de Drommedaris, in 1540 verbouwd, Te Hoorn de Hoofdtoren, Fig. 529.

Laat-Gothisch ; te

Kampen, de Broederpoortuit 1465 met 4hoektorens; de

Celleb roed erspoort, eveneens uit 1465 met twee ronde torens, en de Koornmarktpoort, als de vorige; alle drie baksteen. Te Nijmegen de 15e eeuwsche Kronenburgertoren. Te Zierikzee de Havenpoort en de Nobelpoort, beide uit de 15e eeuw. Te Zwolle de Sassenpoort uit 1436, baksteen met 4 achtzijdige hoektorens.

, Gothische huizen vindt men te Amersfoort, het Kapelhuis, Laat-Gothisch. Te Delft het

Fig. 527.

Fig. 539. Raadhuis te Veere.

Sluiten