Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

496

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Fig. 432, 2. Fig. 559.

Fig. 556. Fig. 555.

Fig. 551. Ingang Gemeenlandshuis te Delft.

spreekt. Tusschen de gewelfribben bevindt zich, in den Laat-tijd, traceerwerk. Het portaal blijft, in verhouding tot den breeden gevel, klein; boven het portaal kwam een groot hoog venster, in den vroegen tijd zeer hoog en spits (lancetboog), later zeer gedrukt (Tudorboog). De beide Westtorens eindigen horizontaal, zelden in pyramidalen spits. Daar tevens de vertikale geledingen door de horizontale worden onderbroken, en voor muurbekroning kanteelen worden toegepast, domineert de horizontale richting. Boven de kruising verheft zich een zeer zware toren. De hooge smalle vensters zijn in den vroegen tijd van eenvoudig traceerwerk voorzien; in het bloeitijdperk wordt het koor ook door een groot venster afgesloten en de traceering rijker door toepassing van vischblaas en vlammotief, terwijl tevens de vertikale lijn in de gevels gaat

domineeren. Inwendigwordt in den Laat tijd door ver door¬

gevoerde detailleering een decoratie verkregen, die in fijnheid lijkt op kantwerk.

MONUMENTEN.

De kathedraal van Canterbury, verbrand in 1174, kreeg een koor in den trant. van de kathedraal van Sens; dit koor is halfrond met omgang, één kapel in de as en vertoont de Vroeg-Fransche Gothische details. De gevel van de kathedraal van Peterborough is eveneens vroeg. De kathedraal van Lincoln kreeg in 1190 een Gothiseh koor, terwijl in 1209 met"den bouw van het schip werd begonnen. Ze bezit drie zware torens, doch de gevel, met groot nisvormig portaal is wat eenvormig. Inwendig is de kerk ruim, met rechthoekig afgesloten koor en stergewelven, die hier voor het eerst voorkomen.

Fig. 555.

Sluiten