Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

511

Fig. 574. Kruistoren van de Kathedraal te Burgos.

volk waren een beletsel voor de bouwbedrijvigheid, zoodat de Gothiek nooit goed in Rome is doorgedrongen. De eene te noemen kerk is de S. Maria sopra Minerva, drie-beukig, met transept en kapellen.

Beneden-Italië. Verder naar het Zuiden toe worden de Gothische monumenten zeldzaam aangetroffen. Wel bespeurt men den invloed van de Go- Fig. 573. thiek tengevolge van de kruistochten nog verder naar het Oosten, en zelfs in het heilige land, maar kunst-historisch zijn deze bouwwerken van weinig belang.

Een der oudste Gothische kerken is de Cistercienserkerk te Fossa-Nuova (1208). In Napels staan de S. Lorenzo (1324) met kooromgang en 5 kapellen, de Dom en de S. Domenico Maggiore; en op Sicilië gedeeltelijk de Dom te Palermo (± 1350), van zeer gemengden stijl (Noormannen, Byzantijnen en Mahomedanen).

Burgerlijke bouwkunst. In Italië werden kasteelen gebouwd, waarvan er nog eenige beroemde over zijn. Enkele zijn gebouwd onder Franschen invloed (koningen uit het huis van

Sluiten