Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

513

Heel beroemd is ook het Ca Doro; Fig. 565. palazzo Cavalli; palazzo Toscari (15e eeuw); palazzo Giustiniani en palazzo Pisani.

Fig. 576. Santa Maria te Belem (n. foto Feilchenfeld).

SPANJE EN PORTUGAL.

Ook de Spaansche Gothiek draagt een heel merkwaardig eigen karakter. In omstreeks 1250 bouwden de Cisterciensers er de eerste kerken in den nieuwen stijl, maar eerst in de 15e eeuw kwam de Gothiek er tot hooge ontwikkeling, met de wereldheerschappij en tengevolge van den rijkdom, voortvloeiend uit de ontdekking van nieuwe werelddeelen. Uit alle andere landen, vooral Frankrijk en Nederland, maar ook Italië en Duitschland werden bouwmeesters en werklieden naar Spanje geroepen. De 15e eeuwsche Gothiek in Spanje wordt Estilo florido genoemd; het is een vereeniging van motieven uit den Style flamboyant en de Moorsche kunst. In de burgerlijke bouwkunst heet deze stijl M u d e j a a r s t ij I, terwijl, als de Gothiek zich gaat vermengen met motieven uit de Italiaansche Renaissance in de 16e eeuw de stijl Plateresko wordt genoemd.

De middenbeuk, zoowel van schip als van dwarsbeuk, is slechts weinig hooger dan de zijbeuken, waarnaast kapellen zijn gebouwd. Het rechthoekige koor heeft een kooromgang met kapellen; vaak ook, vooral in de Noordelijke provinciën' wordt de voorkeur gegeven aan het hallenkerktype boven het basiliektype. Het aantal beuken bedraagt 3, 5 of 7. Boven

de kruising verrijst een zware kruistoren; evenals in Italië zijn de vensters klein. MONUMENTEN.

In Spanje is de kathedraal te Burgos (1221) een der belangrijkste. Het grondplan is Fransch; driebeukig, met dwarsbeuk, veelhoekig 5-beukig koor, kooromgang en kapellen-

Sluiten