Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

35

wij moeten constateeren, dat de versiering met koningsblauw uitsluitend voorkomt op voorwerpen in pdte tendre, dat wil dus zeggen: voorwerpen gevormd in de Doorniksche fabriek. J) Het

bezwaar, dat zich oogenschijnlijk opdoet, namelijk, dat de beschildering in Doornik eene bewerking méér zou beteekenen, dan die de andere aan Lyncker vandaar gezonden witte porseleinen ondergingen, wordt te niet gedaan door de overweging, dat het koningsblauw ook eene kleur is, evenals het gewone blauw, welke onder de glazuur kan worden opgezet. De zoo

beschilderde voorwerpen konden dus gelijktijdig mede gebakken worden in de eerste glazuur. In den Haag werd dan de verdere decoratie, en het goud erop gebracht.

Een analoog geval komt deze manier van doen nader bevestigen. Bevestigen, omdat in dit geval twijfel aan de gedeeltelijke eerdere beschildering te Doornik is uitgesloten.

Die Doorniksche beschildering bestaat dan uit blauwe, niet koningsblauwe, bouquetten, duidelijk onder de glazuur opgezet, (afb. 5) terwijl de Haagsche decoratie voornamelijk bestaat uit goud, of uit blauw en goud, somwijlen ook uit de bijvoeging van vogeldecors. 2)

*) Het is mogelijk, dat het straks genoemde kopje met de uitgespaarde vakken, in het Gemeente Museum, daarop eene uitzondering maakt maar het koningsblauw daarop is dan ook véél minder glanzend, veel minder kunstvaardig aangebracht, dan op de gewone borden en koppen.

2) Een terrine en borden van de eerste, een klein bordje en een

16. Bord met Chineesch décor. (Coll. v. Z. v. N.)

Sluiten