Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

39

Oorspronkelijk was het een geschenk, dat haar voorvader J. J. van Twist, die zich evenals zijn broeder Mr. Abraham van Twist zeer voor de porceleinfabriek interesseerde, had ontvangen van stad-

20. Groote kom van pate tendre. (Gemeente Museum.)

houder Willem V, in wiens dienst hij was. De familie-overlevering wil, dat princes Willemijntje de beschildering zou hebben gemaakt. Men kan aan dergelijke overleveringen niet veel waarde hechten, maar dat de decoratie van het servies in enkele opzichten iets afwijkends vertoont, is onmiskenbaar ')• De afbeelding, die ik door de welwillendheid der bezitster hier geven kan, ontslaat mij van de beschrijving, de vormen van den trekpot, het oor vooral, en van de andere voorwerpen zijn bepaald ongewoon, bovendien zijn er op het groote blad medailles „en reliëf', terwijl de kopjes bijvoorbeeld in een zeer-weinig-verheven reliëf luchtige guirlandeversieringen hebben, zooals de Saksische serviezen ze zeer vaak, maar de Haagsche ze overigens nooit vertoonen. De beschildering van den grooten onderschotel is bijzonder fraai en uitvoerig, (afb. 19.)

Een ander eigen model is dat van de kom en kan met de groote vogels in het Gemeente Museum. In de kom zijn „en reliëf' groote slingers. De kan heeft een oor van bijzonderen vorm 2). Onder

x) Ik denk daarbij aan de figuurtjes op de relief-medaillons geschilderd. a) Een dergelijke kan, maar met een ander oor, is in het Museum te Sèvres, en afgebeeld bij Havard, La Céramique Hollandaise I pl. XX.

Sluiten