Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

de kleuren is hetzelfde geel dat ook aan de ooren van de stukken van het juist besproken servies voorkomt. (Afb. 4.)

Elegante vormen zijn ook die van de diepe kommen in het

Museum en van ae erou behoorende schenkkannetjes *) — al is het Saksische voorbeeld ervan te vinden — en van de stukken behoorende tot het serviesje met het monogram M. T. De onderschotel is boven de glazuur gemerkt, maar zij heeft de

21. Kandelaar. (Gemeente Museum.) ingestempelde I.

Curieus zijn kandelaars

in den vorm van een blad, waaruit dan in het midden de kaarshouder oprijst. In het Museum is er een 2); nog curieuser is, ook aldaar, een kandelaar met nagebootste kaars, stukje lak, stempel en schaartje, dat zeker een eigen product der fabriek is. (Afb. 38.)

Ook onder de minder afwijkende vormen vinden wij nog geheelHaagsche voorwerpen. Er zijn kopjes en schoteltjes, welke onder de glazuur gemerkt zijn, of een der beide vormers-merken (I en L) vertoonen, welke wij op de in onze fabriek gevormde voorwerpen meestal vinden. Ook een bloempot8), enkele kwispedoors 8), suikerdoosjes 8), een met chineesch motief versierd botervlootje 4) en ten slotte ook enkele der zeer eenvoudige koffiekannen 8) 4). Merkwaardig is daarbij de vergelijking van de kleine bloempjes bij het oor, volgens ds. de Mol wijzende op Ansbach. Bij de geheel-Haagsche kannen zijn die bloempjes anders; bovendien zijn die kannen hoewel even groot, véél zwaarder dan de Duitsch-Haagsche. Ten slotte wijs ik nog op een ragout-terrine met paarsch decor 8), en een dergelijke met ramskoppen en als geheel wit een merkwaardig stukje 4), die beide onder de glazuur gemerkt zijn.

x) Alle onder de glazuur gemerkt; zie afb. 34 van gelijksoortige. 8) Drie gelijke zijn in het bezit van baron Schimmelpenninck op Duivenvoorde. Zie afb. 21.

8) Bij Baron van Zuylen van Nijevelt, zie afb. 27, 22, 14. 4) In het Gemeente-museum.

Sluiten