Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

*4*

103. 1790 April 9.

Verbod van Schepenen aan J. F. v. Lyncker om een verloting van porcelein te houden.

Appoint. v. Schepenen. nr. 347.

104. 1790 April 9.

Verhoor aan J. F. Lyncker en C. A. Lyncker, geb. Colyn de Beusdaal door Schepenen op verzoek van den keurvorst van de Pfalz op vraagpunten over de wisselpraktijken van haar neef J. Baron Berghe van Trips.

Recht.-Archief, nr. 616.

105. Conclusie van dupliek Johan F. v. Lyncker contra den Bailliu Recht.-Arch. nr. 233.

106. 1790 Juni 5.

Wissel op J. F. de Lyncker van D'Ehrmann, officier de cavallerie, Eysden, ƒ 100.

Nots. I. v. d. Watering, nr. 4560.

107. 1790 Juni 21.

Acte van arrest op het huis, erve en tuin aan de N. Z. v. d. Kleine Bierkade, ten verzoeke van Ezechiel Goldsmit Michielss; opgeheven 28 Jan. 1801 (voor een hypotheek van ƒ 2000.)

Recht.-Arch. nr. 551.

108. 1790 Juni 28.

Wissel op J. F. v. Lyncker van A. Meyer te Eupen ƒ 383.19. Nots. H. v. d. Ven, nr. 3867.

109. 1790 Juli 7.

Eisch van P. J. Angelé wonende alhier contra J. F. v. Lyncker tot betaling van ƒ92, 3 st. als rest van te vorderen arbeidsloon voor het schilderen van porcelein, tegen ƒ10 per week.

Recht.-Arch. nr. 219.

110. 1790. Juli 16.

Schuldbekentenis van J. F. Lyncker aan Lazarus Beer Kann, bankier, van ƒ2616. 4 st. ter betaling van wissels aan de firma Schnapper te Frankfort. ' * '

Nots. M. Sijthoff nr. 4305.

in. 1790. Juli 23.

Procuratie van J. F. v. Lijncker op B. v. Meerloo waarbij hij hem machtigt zijn huis te verkoopen, met aggreatie van q Nov. 1790 door A. C. de Beusdal die tijdens het passeeren der acte afwezig was.

Nots. F. H. de Schrijver, nr. 5043.

Sluiten