Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

BIJLAGE IV.

CIVIEL GENEESKUNDIGE DIENST te

PROCES-VERBAAL van keuring van onbruikbaar opgegeven geneesmiddelen, utensiliën enz.

Op heden den hebben wij'

ondergeteekenden

ingevolge last van den *)

ons in commissie gesteld, ten einde ten overstaan van den dokterdjawa op te nemen en te

examineeren den staat van onbruikbaarheid van de na te melden geneesmiddelen en utensiliën, in verantwoording zich bevindende in de apotheek van dien dokter-djawa, waarbij onze bevinding is geweest als volgt:

GENEESMIDDELEN.

Gewicht in Benaming Omschrijving Advies Advies

N. P. a Bevonden van den

getallen in: der der redenen van der den'genees-

— —— toestand. kundigen

, ,. ... artikelen. onbruikbaarheid, commissie, dienst,

letters, enters.

*) Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

Sluiten