Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

264

8. Bij afzonderlijke voorschriften zijn in het genot gesteld van vrije geneeskundige behandeling:

a. personeel bij de krankzinnigengestichten te Buitenzorg en Lawang en hunne gezinnen (Staatsblad 1881 No. 218, Bijbl. No 5705 en 6980);

b. Europeesche en Inlandsche opvarenden aan boord van 's Lands vaartuigen ten behoeve van de bebakening en kustverlichting (Staatsblad 1892 No. 152 juncto Stbl. 1899 No. 241);

c. tijdelijk personeel bij den aanleg en de exploitatie der Staatsspoorwegen (Staatsblad 1897 No. 256);

d. kweekelingen voor het Inlandsch leeraarsambt (Staatsblad 1887 No. 86);

e. tijdelijke boormeesters bij den dienst van het grondpeilwezen (Bijbl. No, 7272);

/. in tijdelijken dienst zijnd Inlandsch en Chineesch personeel van den dienst der opiumregie (Bijblad No. 7552);

g. in tijdelijken dienst zijnde ambtenaren bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. (Bijblad No. 7656);

h. in tijdelijken dienst zijnd personeel bij den Post-, Telegraafen Telefoondienst (Bijblad 7578);

/. kweekelingen bij de kweekscholen voor de vorming van Inlandsche onderwijzers (Staatsblad 1912 No. 181 art. 9);

;'. z.g. godsdienstleeraren die nog niet van eene ambtelijke aanstelling zijn voorzien (Staatsblad 1901 No. 255);

k. de leerlingen van de middelbare landbouwschool te Buitenzorg en de Cultuurschool te Soekaboemi voor zoover de ouders of verzorgers een inkomen hebben van minder dan f 150 's maands (Staatsblad 1914 No, 187);

/. de leerlingen van de N.I. veeartsenijschool te Buitenzorg voor zoover de ouders en verzorgers een inkomen hebben van minder dan ƒ 150 's maands (Staatsblad 1914 No. 499);

m. de interne leerlingen bij de opleidingsschool voor Inlandsche rechtskundigen (Stbl. 1909 No. 93);

n. de Inlandsche werklieden bij de zoutverpakking (Bijblad No. 7684);

o. de leerlingen van de opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren op Java en van de school voor zonen van Inlandsche hoofden en andere aanzienlijke Inlanders te Tondano (Menado) voor zoover de ouders of verzorgers

Sluiten