Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

319

De schedel van het beest moet worden geopend, en daaruit bepaalde gedeelten van de hersenen worden uitgepraepareerd. Aan te bevelen is daarbij om het geheele cadaver gedurende minstens 15 minuten in een creoline oplossing (5%), in een grooten emmer of ton, onder te dompelen, waardoor vlooien en dergelijke onschadelijk worden gemaakt, en het stuiven van de haren bij het doen van de sectie wordt verhinderd.

Na het afpraepareeren van de huid en de spieren van den schedel, waarbij het aan te bevelen is deze door een helper, wiens handen met in sublimaat-oplossing doordrenkte doeken omwikkeld zijn, te laten vasthouden, dient door enkele zaagsneden de schedel te worden geopend en de schedelkap te worden afgenomen.

Van de nu bloot liggende hersenen moet, met kort te voren geflambeerde en weder afgekoelde instrumenten (het onderdompelen in of goed bevochtigen met alcohol of spiritus van die deelen der instrumenten, die met de hersenen in aanraking zullen komen, en het aansteken van de aanhangende alcohol of spiritus is voor het flambeeren voldoende), een stukje ter grootte van een dobbelsteen (met het oog op het steriel uitpraepareeren is het nemen van te groote stukken niet gewenschtl uit één der hersenhemisferen worden uitgesneden, en dit steriel'm een wijdmondsch stopfleschje met zuivere glycerine worden gedaan. (Het te voren steriliseeren yan fleschje en glycerine is wel aan te raden, doch niet bepaald noodig). De andere hersenhemisfeer moet vervolgens in haar geheel uit den schedel worden genomen, (steriel werken is hierbij overbodig) en hieruit de Pes Hippocampi worden uitgepraepareerd en in alcohol, 60 a 70%, liefst met bijvoeging van een weinig chloroform, worden geconserveerd. Gemakshalve kan ook de geheele hemisfeer ons worden toegezonden. Deze mag dan evenwel bij het uitnemen niet worden beleedigd; zij moet zooveel mogelijk in haar geheel blijven.

Ten einde te voorkomen, dat door schudden gedurende de verzending de hersendeelen uit elkander vallen, is het aan te bevelen de flesschen geheel met de conservatievloeistoffen (glycerine en alcohol) te vullen, hierin dus slechts weinig lucht te laten, waardoor bij schudden geen golfbeweging kan ontstaan.

Indien nu deze beide hersendeelen naar het Instituut-Pasteur worden gezonden, kan aldaar een volledig, zoowel microscopisch als biologisch, onderzoek worden verricht.

Sluiten