Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348

ARTIKEL 4.

In de voorbereidende afdeeling wordt onderwijs gegeven in: J2. het spreken, lezen en schrijven der Nederlandsche taal;

b. het rekenen tot en met de logarithmen; iSlP

c. de algebra tot en met de vergelijkingen van den 2en graad;

d. de vlakke meetkunde;

e. de beginselen der stereometrie;

j. „ , „ vlakke driehoeksmeting;

g. „ „ „ natuurkennis;

h. » „ . aardrijkskunde,

in het bijzonder die van Nederlandsch-Indië;

f. het handteekenen; ;'. de gymnastiek;

k. het zingen.

ARTIKEL 5.

De voorbereidende afdeeling bestaat uit drie jaarklassen. ARTIKEL 6.

(1) Het onderwijs aan de geneeskundige afdeeling omvat

a. het spreken, lezen en schrijven der Nederlandsche taal;

b. de beschrijvende en chirurgische ontleedkunde;

c. de physiologie en de weefselleer;

d. de algemeene en speciale pathologie en therapie, met de leer van het physisch-chemisch onderzoek aan het ziekbed;

e. de algemeene en speciale ziektekundige ontleedkunde en de sectietechniek;

ƒ. de algemeene, speciale en operatieve heelkunde en de verbandleer;

g. de verloskunde;

h. venerische ziekten, speciaal die van de vrouwelijke geslachtsorganen ;

i. de oogheelkunde;

j. de gerechtelijke geneeskunde;

k. de grondbeginselen der gezondheidsleer;

/. de pharmacognosie en pharmacodynamie, de leer van het

voorschrijven der geneesmiddelen; m. de artsenijbereidkunde; «. de natuurkunde; o. de scheikunde;

Sluiten