Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk XI.

Keuringen.

A. Regelen omtrent de keuring van Landsdienaren en aspirant Landsdienaren.

1. Reglement op de keuring van aspirant burgerlijke Landsdienaren (Keuringsreglement).

Zie Stbl. 1904 No. 206 gewijzigd en aangevuld bij Stbl 1904 No. 468, 1905 No. 166, 1906 No. 119, 1909 No 286 1910 No. 618 en 1916 Nos. 405 en 611.

2. Regeling voor de geneeskundige keuring van sollicitanten voor het candidaat-Indisch ambtenaarschap.

Zie Stbl. 1908 No. 350, gewijzigd bij Stbl. 1909 No 544 en 1910 No. 151.

3. Regeling voor de geneeskundige keuring van sollicitanten voor het candidaat-gezaghebberschap bij het Binnenlandsch Bestuur, bedoeld bij Hoofdstuk I van het Besluit op de opleiding van gediplomeerde gezaghebbers (Staatsblad 1914 No. 502)

Zie Stbl. 1914 No. 642.

4. Regelen (voor het afnemen van het examen) en voor het geneeskundig- onderzoek van adspiranten voor toelating tot een der Rijkskweekscholen voor onderwijzers in Nederland op den voet van het Koninklijk besluit van 3 Februari 1915 No. 16 (Indisch Staatsblad No. 173). Zie Stbl. 1915 No. 174.

5. Keuring van Europeesche onderwijzers bij het particulier onderwijs in Nederlandsch Indiƫ ter verkrijging van aanspraak op pensioen ten laste van de Indische geldmiddelen.

Blijkens artikel 4 van het Pensioenreglement voor Europeesche particuliere onderwijzers (Stbl. 1912 No. 419) ontstaat voor Europeesche onderwijzers bij het particulier onderwijs in Nederlandsch-Indiƫ aanspraak op eventueel pensioen eerst nadat

Sluiten