Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

506

B. VERANTWOORDING van inventarisgoederen.

In te dienen in duplo en zoo mogelijk op een zoodanig tijdstip dat de verantwoording vóór 1 Februari van elk jaar het Hoofdbureau van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst bereikt.

Hiervoor ware het volgende model te bezigen:

Inventaris verantwoording van de ziekeninrichting te.

.... afdeeling Residentie

over het jaar

Benaming

der goederen

Eenheid

Aanwezig op ultimi 19

Gedurende 19

Bijgekomen Afgegaan

Aanwezig ep ultim 19

Machti- Machtiging tot ging tot

aanschaf, afschrij- . „

,. Aanmerfing ving ververleend leend bij kingen bij be- besluit sluit van van

I ____________

Gezien: Gezien: Gezien:

De Resi- De (fd.)In- Het Hoofd Opgemaakt voor ^"^.".^

dent van specteur van Plaat-

van den seliik Be' Civiel Geneesheer

Burger, stuur te »e Inlandsch Geneeskundige

lijken Ge-

neeskundigen Dienst

Sluiten