Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

630

Blz.

Apotheek. Voorschriften voor —

Apotheker. Examen voor — in Nederlandsch-Indië 11, 14

__ _ Militaire — bevoegd tot uitoefening van

de Artsenijbereidkunst 10, 23

_ _ Voorschriften voor den —

Apothekersbediende. Aansprakelijkheid van — ..

_ _ Bevoegdheid van —

_ _ Examen voor — in Nederlandsch-Indië 11,15, 51

_ _ Kennisgeving van aanname en ontslag

2&

van —

_ _ Viseeren van getuigschriften van — .... 28 Arbeiders. Onderzoek van gezondheidstoestand

van — " .• ■ • ■ ^

Archief, zie Proces-Verbaal

Artsenybereidkunde. Bevoegdheid tot uitoefening

der — .. ,

_ _ Onbevoegde uitoefening der — 31

_ _ Toezicht op de uitoefening der — . 40

_ _ Verplichting voor uitoefening der — .... 23 _ _ Voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid _ _ tot uitoefening van de — -

cog 530

Automobiel regeling ^

_ _ Rentelooze voorschotten voor de aanschaffing van een - 531, 537

_ _ Voorwaarden (model) voor aanschaffing

536, 537

van een — '

B.

339

Bedrijfsarts • • ■ •

Behoeftigen. Wat wordt verstaan onder— f *w

_ _ Opname van Inlandsche - in lnlandscne ziekeninrichtingen

Behoeftigheid. Bewijs van - voor gratis verloskundigen bijstand

■RAri.hpri-e-esticht te Buitenzorg

_ _ Arbeid der verpleegden in het — 103-105

_ _ Archief en inventaris van het — 107

193

68 97

Sluiten