Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

637

Blz.

Gouvernements-arts. bij Ombilin kolenmijnen — . 337

— — Standplaatsen — 7 339

— — Ter beschikking stelling, opdrachten en

werkzaamheden 427—428

— — Uitzendingsvoorwaarden 336 — 337

— — Verloven 42g

Gouvernements gebouwen. Inwinnen van advies

B. G. D. bij oprichting van — 560

Gratificatiën, zie Onderstand en Toelage.

H.

Haven. Instructie voor den medischen adviseur voor

de — Tandjong Priok 449

Havenarts. Instructie voor — 429

Helpers bij poliklinieken 297 — 298

Herkeuring van gewapende politiedienaren 457—460

Hondsdolheid, zie Dolle hondsbeet en Instituut Pasteur.

Honorarium voor vacatie als lid keurings-commissie. 465

— — voor keuringen 475 476

— — voor keuring van contractkoelies 483

Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur.

Verplichtingen van de — 7

Hoofdinspecteur. Bevoegdheden en verplichtingen van den — en zijn verhouding tot den

Directeur van Onderwijs en Eeredienst.. 7

— — Bezoldiging van den — 329

— — Briefwisseling van den 35

— — Dienstreizen door — 34

— — Instructie voor den 34

— — Overdracht van de bevoegdheden van den— 36

— — Standplaats van den — 34

— — Verhouding van — tot personeel 35

— — Vervanging van den — door Inspecteur

sous-chef 35

Hoofdverpleegsters. Europeesche-bij den B.G.D. 410

Hospitalen. Bestuur over Inlandsche — 194

— — Formatie en bezoldigingen van het bedien¬

denpersoneel bij de — voor zieke gevange¬

nen in de residentie Oostkust van Sumatra. 197—199

Sluiten