Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

652

Blz.

Particuliere praktijk. Verbod van —voor Gouvernementsartsen 429

_ Verbod van — voor Hoofdinspecteur.... 37

_ Verbod van — voor Inspecteurs 38

Patentmiddelen. Verkoop van — 30

Patiënten voor het onderwijs aan Stovia en Nias, 349 Pensioen aan gewezen Inlandsche landsdienaren bij ongeschiktheid voor verderen dienst en bij

ziels-of lichaamsgebreken 589—592, 594, 595

Geen verhooging van — bij tijdelijke werkzaamstelling van gepensioneerde Inlandsche

landsdienaren ••• 592

_ — Ingangsdatum van — aan gewezen Inlandsche landsdienaren 587 — 589

_ — Tijdelijke schorsing van — van veroordeelden 592 Pensioenbepalingen voor Inlandsche ambtenaren die wegens onvoldoende plichtsbetrachting

zijn ontslagen 595

Pensioenreglemtnt. Inlandsch — 581 — 586

Pensions. Toezicht op—

Persoonswisseling. Voorkoming van — bij keuring, 474 Personeel. Indienststelling van — door Hoofdinspecteur 3°

Pest. Maatregel tegen invoer van — en cholera in

Oost-Sumatra 299

Pharmacopoea. Nederlandsche — verbindend voor

Nederlandsch Indië 24

Poliklinieken. Helpers bij— 297, 298

_ — Kostelooze — 43

_ _ Plaatsen waar — ten behoeve van de Inlandsche bevolking zijn gesteld 289-296

Polikliniek-regeling 288

Polikliniek-tournées in de plaats van prostitutie-

tournées

Poliklinische hulp aan de Inlandsche bevolking. 286 — 288 Politie Hygiënisch toezicht op kazernes der Gewapende — 43

_ Instructie voor den Gouvernements Arts

bij de Gewapende — te Soekaboemi 454

Politiedienaren. Begrafenis van gewapende — .. 201

Sluiten