Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

658

Blz.

Verlof. Buitenlandsch - wegens ziekte, als gevolg ^ van verwonding

545

_ _ bij zwangerschap

_ _ Onderhandsch —

_ _ Reglement voor binnenlandsch- boö, ='z

Verleenen van binnenlandsch — 3°. 548'

*'.-V" 549 573

_ _ wegens gewichtige redenen

kiekte - voor tandheelkundige behan.

deling "

Verlof/aanvragen. Vrijstelling van zegelrecht _ ^

voor — " *

Verlotbepalingen. Gelijke _ voor Europeesche

en Inlandsche-landsdienaren

Verloskundige. Kostelooze _ hulp aan behoeftigen ^3,J94.

Verloskunst. Voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid tot uitoefening van de - als

3 10

vroedvrouw

Verpleegkosten in burgerlijke ziekeninrichtingen .

voor particuliere ondernemingen in bur- ^ ^

gerlijKe zieK.eum>

Verpleegsters. Gediplomeerde Europeesche - bij de

Centrale Burgerlijke ziekeninrichtingen .. 96. 410 Verpleger (verpleegster). Europeesch gediplomeerd- ^ ^

bij den B. G. D

' _ _ Zie ook bij Inlandsch —.

Verpleging in militaire ziekeninrichtingen

Verplegingspersoneel. Zie bij Inlandsch Veroordeelden. Opname van zieke _ in Inlandsche ^

hospitalen

Vervoer van behoeftige zieken per Staatsspoor en op

lijnen der Ned. Ind. Spoorwegmaatschap?!] 203-2US

Verwaarloozing van Gouvernements goederen .. 59,

Viseeren van geneeskundige certificaten voor binnen-

landsch verlof wegens ziekte ■

42, oo

Visum repertum '' „

Visum van Hoofd van Gewestelijk Bestuur op bewijs ^ ^

van bevoegdheid '

Voeding. De - in het beri-beri gesticht UM.

Sluiten