Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

concrete en abstracte Schoonheid dezer eeuw? Laat ons luisteren naar zijn woorden — of den geest zijner woorden — opgeteekend door de zeer clair-voyante Bettina van Arnim.x) „De gedichten van Goethe hebben een groote macht over mij, niet alleen de zin, maar ook het rhythme der woorden, en ik word tot componeeren gestemd door deze taal, die als door magische kracht wordt opgeheven tot een orde van hoogere soort, en het geheim der harmonie reeds in zich bevat.Dan moet ik der melodie van uit het brandpunt der vervoering naar alle kanten den teugel vieren, ik vervolg ze, haal ze met hartstocht weer in, ik zie ze vluchten, verdwijnen in een vloed van verschillende impulsies, dan neem ik ze weer op met vernieuwden hartstocht, ik kan mij van haar niet ontdoen, ik moet ze met snelle vervoering in alle modulaties vermenigvuldigen, en, in het laatste oogenblik, dan triomfeer ik over de eerste muzikale gedachte, dat is een symphonie; ja, de muziek is Zoo geheel en al de bemiddeling tusschen gevoel en gedachte. Ik zou daar met Goethe over willen spreken. Of die mij begrijpen zou ? Door haar melodie leeft de poëzie voor de zinnen. Wordt haar abstracte inhoud niet door de melodie tot een gevoel ? Voelt men niet in het lied van Mignon haar stemming door de melodie ? En voedt deze aandoening niet wederom nieuwe gevoelsuitingen ? Dan wil de vervoering zich tot een grenzelooze

*) Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde, p. 335. [Verg. Schopenhauer Welt als Wille und Vorstellung, II, 4ï5). Wagner: Beethoven (Gesammelte Schriften. IXe deel).

51

Sluiten