Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ééne enkele phrase over het Stabat Mater: „quels signes de décadence reconnaïtre en ce poème oeuvre par une main douloureuse maïs süre, selon des lignes trés nobles, des voiles raidis comme par des larmes de sang, en cette robe de deuil mais frangée d'or vert, mais stellée d'amethystes ?"

Het boek bevat een met liefdevol begrip gekozen verzameling uit het Antiphonarium en de overige latijnsch-christelijke poëzie, tekst, commentaar en vertalingen, op hoogst oorspronkelijke wijze tot een zoo harmonisch mogelijk geheel vereenigd, beginnend met Commodianus van Gaza, eindigend met het „Stabat Mater".

Huysmans keurt de vertaalmethode, die de auteur ,,httéraire-littérale" noemt, niet onvoorwaardelijk goed, maar de teksten van welke hier sommigen voor de eerste maal werden geïnterpreteerd, zijn soms van de dichtste duisternis, en in vele gevallen is de inspiratie van den geïnitieerde meervermogend, dan de zekerheid eener methode, die zich aan geheel andere objecten ontwikkeld heeft.

Rémy de Gourmont heeft in andere proporties hetzelfde gedaan voor de middeleeuwsch-latijnsche poëzie, als Haberl deed voor de werken van Palestrina.

Uit de gewijde boeken der Katholieke liturgie, | uit den sluimer der zwijgende folianten zijn de hymnen verrezen der heilige visionairen.

13 Dec. '92.

91

Sluiten